Vermijding is de veilige weg, wanneer we de confrontatie niet aan durven te gaan. De monsters vertellen dat het niet kan en hoe anderen wel/niet over je zouden denken als je het wel deed. Vermijding geeft voor een korte duur rust, maar op een langere termijn zorgt het ervoor dat je verder van jezelf vandaan komt te staan. Veel mensen raken door vermijding, niet nee durven te zeggen en maar doorgaan, burn-out en/of worden ongelukkig. Vermijding speelt een belangrijke rol en komt voornamelijk terug in de cursus Voluit Leven. Je krijgt in de cursus door middel van oefeningen zicht op veel vermijdingsstrategieën die ervoor zorgen dat je niet meer jezelf bent en niet meer doet wat je zou willen.