Burn-out, piekeren, vastlopen, niet meer jezelf zijn en andere spanningsklachten zijn klachten waar steeds meer mensen mee te maken krijgen.

1 op de 7 mensen heeft last van een burn-out en dit aantal gaat alleen maar toenemen door de huidige maatschappij waar we in leven. We kennen het allemaal; we hebben het druk en gaan maar door totdat het vlammetje als het ware bijna uit is.

Je kunt minder jezelf zijn, je bent veel aan het piekeren, je slaapt slecht, raakt oververmoeid, en raakt de grip op het leven in werk en privé kwijt. Je bent eraan overgeleverd. Je voelt je afgezonderd en niet meer verbonden, je ziet tegen alles op. Wie je bent en waar je goed in was raak je kwijt.  Of je hebt nog nooit in je eigen kracht gestaan. Je hebt min of meer altijd maar gedaan wat er van je verwacht werd.

Achter ieders (burn-out) klachten zit een eigen verhaal. Ik richt mij niet direct op jouw klachten, maar wel op wie je bent en vooral op wie je niet kunt zijn. Mijn aanpak kenmerkt zich door jou direct stil te zetten, hierbij mogen jouw gedachten en gevoelens er zijn. Sterker nog, uit mijn ervaring heb ik geleerd, dat iedere verandering begint met het onderkennen en toelaten van wat er is, Jij bent oké!  Verdriet, angst, somberheid, onzekerheid en kwetsbaarheid stoppen we veelal weg. Het gevecht van het wegstoppen is vaak de oorzaak van veel klachten. Daarom ligt in mijn benadering de nadruk meer op het gevecht dan op de klachten zelf.  Het gevecht zit in je hoofd. We hebben allemaal onze opvattingen, onze oordelen, onze zogenaamde monsters. Hier komen we mee in gevecht. Deze “monsters” beweren dat jij je moet bewijzen, geen conflict moet aangaan en dat je niet goed genoeg bent. Ze zijn vaak onbewust ontstaan en hebben een sterke overtuigingskracht. Ze zetten je onder druk, je gaat zaken uit de weg, je durft niet te doen wat je echt zou willen. Vaak staan deze overtuigingen min of meer onbewust in de weg om jezelf te zijn. Als we hieraan kunnen werken, krijg je vanzelf weer zicht op de waarden die voor jou belangrijk zijn. Met waarden bedoel ik bv eerlijk zijn voor jezelf, voor anderen, kwetsbaar mogen zijn, zelfrespect, verbondenheid………

Relatieproblemen

Ook bij relatieproblemen probeer ik samen met jou en jullie te ontrafelen wat het onderliggende gevecht is. Hierin spelen jullie beider monsters een rol. In je relatie word je vaak bepaald door monsters, onbewuste opvattingen en oordelen. Deze monsters worden gevormd door o.a. ervaringen van vroeger, of door eerdere relaties. Als deze opvattingen steeds meer de regie krijgen, kunnen spanningen ontstaan. We weten niet meer wat er is, we vermijden en durven niet meer te delen en open te zijn over onze behoeften en verlangens. We stoppen vaak iets moois weg, je relatie komt in een sleur die moeilijk te doorbreken is. Ik krijg vaak te horen, dat mensen zichzelf steeds meer zijn kwijtgeraakt binnen hun relatie.  Juist dit gevecht, niet meer jezelf durven zijn, kan gaandeweg veel klachten veroorzaken.

n mijn aanpak word jij of worden jullie vooral stil gezet bij dit gevecht. Je leert het er weer over te hebben. Je gaat het gevecht niet meer uit de weg, je vermijdt niet meer. Je leert onderkennen ipv vermijden. Openheid, eerlijkheid, kwetsbaar mogen zijn en kijken wat er allemaal nog wel goed is, zijn de thema’s die bepalen hoe en of je verder kunt met elkaar. Deze confrontatie is ook nodig om verdere conflicten te voorkomen, zoals bij vechtscheidingen veelal het geval is.  Maar al te vaak zie ik mensen uit elkaar gaan gepaard gaande met veel ellende. Kinderen worden de dupe, alles lijdt eronder en mensen blijven maar doorgaan met het gevecht zonder hierbij stil te staan. Op dat moment lukt dat gewoonweg niet. De monsters van miskenning hebben het als het ware totaal overgenomen. Als ik hun de vraag stel of ze dit echt willen, zet ik mensen weer in hun kracht, in hun waarde. Kortom, mijn directe aanpak is gericht op onderkennen en weer in gesprek komen. Het gaat om het begrip en respect voor elkaar krijgen om te kijken of je verder kunt met elkaar. Soms is respectvol uit elkaar gaan beter en kan dit helpen om een mogelijke vechtscheiding te voorkomen.