De laatste jaren ben ik grotendeels vanuit de positieve psychologie gaan denken en werken. Het heeft wel even geduurd om dit kader mij eigen te maken. Vanuit mijn ervaring met de trainingen weet ik hoe lastig het is om buiten  je eigen denkkaders en comfortzone te denken en vervolgens er ook nog naar te handelen. Desondanks heeft het mij veel opgeleverd. Het is een verrijking in mijn aanpak geworden en dat krijg ik van velen terug die bij mij zijn geweest.

De positieve psychologie gaat ervan uit dat het leven niet alleen geluk betekent, wanneer je geen klachten of ziekte ervaart. In de reguliere gezondheidszorg ligt vaak wel de nadruk op de klachten. Hoe meer je op zoek bent naar klachten en symptomen, hoe meer je vindt, wat vaak invaliderend werkt.

In mijn benadering richt ik mij juist op wie je bent en wilt zijn, op je krachten zonder een diagnose. Ik wil de mensen zien los van hun klachten en los van hun diagnose. Hierdoor ervaren mensen meer dat klachten bij het leven horen. Het is de kunst deze te aanvaarden en je intrinsieke kwaliteiten te leren kennen. Door deze aanpak zetten mensen belangrijke stappen, waardoor de klachten naar de achtergrond gaan.

Vaak weten we met elkaar ook niet waar klachten precies mee te maken hebben. De medische molen kan je soms geen eenduidig antwoord geven. Je raakt steeds verder in gevecht en weet het niet meer. Ik laat je inzien,  dat het beter is deze strijd los te laten en over te gaan naar acceptatie. Als voorbeeld een slaapstoornis: heb je echt een slaapstoornis of kun je het leren inzien, dat het slapen niet lukt omdat je er te veel mee bezig bent?

De positieve psychologie ontwikkelt zich gelukkig snel en steeds meer onderzoek laat zien dat deze werkwijze  zeer goed kan werken in plaats van alleen te denken vanuit het ziektemodel.  Het betekent wel een grote omslag en gelukkig wint dit snel terrein. Omdenken, cursussen Voluit Leven en Dit is Jouw Leven komen voort uit de positieve psychologie. Een verademing!

Toegepaste literatuur