We zijn veelal bezig met dat we niet goed zijn zoals we zijn. We moeten veel, het is niet goed genoeg en nog veel meer. Dit komt  vaak voort vanuit een negatief zelfbeeld en onbewuste opvattingen die ons wijsmaakten dat we niet goed genoeg zijn. Hierdoor vergelijken we ons met anderen, maar ook dat brengt ons niet veel goeds. Aan het eind van de dag kijken we niet naar wat we allemaal hebben gedaan, maar hoe slecht we datgene hebben uitgevoerd, wat beter had gemoeten en wat je allemaal nog moet doen.Je krijgt hierdoor spanning, onzekerheid neemt toe, je piekert de hele nacht door. Dit terwijl jouw omgeving rustig aan het slapen is. In mijn aanpak ligt de nadruk op het ont-beteren, jezelf respecteren met al je (negatieve) gedachtes en dit toelaten zodat jij jezelf aanvaardt zoals je bent. Je zult hierdoor merken dat je rust vindt, je leert het negatieve los te laten en te verbinden met wat je wel hebt gedaan en wat wel goed is.