Een ervaring van een cursist:

‘Voor mijn burn-out werd ik uitgenodigd om een cursus te volgen. Tijdens de eerste sessie kwam ik er achter dat ik de enige man in deze groep was. Ik heb slechte ervaringen opgedaan toen ik in één van mijn opdrachten leiding moest geven aan een team van 11 vrouwen. Ik had gelijk mijn oordeel klaar.

Tijdens één van de sessies werd door Jos een muur getekend waar een ladder tegenaan stond, de maatschappelijke ladder die ieder van ons (ongewild) beklimt. Gedurende mijn werkzame leven had ik de top van de ladder bereikt en stond op de muur. Ik genoot van hetgeen ik had bereikt. 

Voor mij zag ik een leeg veld en toen ik om mij heen keek zag ik niets anders dan wat ik had bereikt. In “my global” wereld van cost management had ik het onmogelijk geachte behaald.

Ik keek ook achterom en zag eigenlijk alleen maar wat wazige dingen. Gedurende de week die daarop volgde werd ik met regelmaat aan dit beeld herinnerd en opeens realiseerde ik mij dat ik met het betreden van de ladder bij elke trede iets was verloren of dat ik iets/iemand achter had gelaten. In de weken die daarop volgden stond ik steeds vaker stil bij dit beeld en opeens drong het tot mij doordat ik mijn trots (positief), vrienden, familie, openheid, liefde, emotie, betrokkenheid, blijdschap, geluk en vrede verloren had. En dan nog zaken/dingen die ik mij nu nog niet gerealiseerd heb. 

Tijdens de daarop volgende sessie deelde ik dit met de groep (waar was mijn oordeel?). De verbondenheid die was ontstaan gaf mij een veilig gevoel waardoor ik mij kwetsbaar durfde op te stellen. Ik had mij nog nooit op deze manier geuit. Terwijl ik dat deelde kwam ook bij mij naar boven dat ik mijzelf was verloren en dat ik niet meer dezelfde persoon was als pakweg 20 jaar geleden. De reacties vanuit de groep waren zeer positief en velen herkenden daarin veel van zichzelf.‘ 

Gedurende de sessies wordt niet gesproken over de problematiek en als iemand onbedoeld dat wel doet wordt het gesprek op een vriendelijke manier afgekapt. Daarbij wordt wel aan de persoon zelf gevraagd waarom het gesprek werd afgekapt. Dan komt vaak wel het antwoord van de persoon zelf of een reactie vanuit de groep.

Deze ervaring van een cursist maakt duidelijk dat illustraties veel kunnen duidelijk maken, er ontstaat een confrontatie waardoor het bespreekbaar wordt, hetgeen als zeer positief ervaren wordt.